Dziś jest:                   • Dodaj do ulubionych                  Startuj z motoryzacja.home.pl  
MENU
AKTUALNOŚCI
REKLAMA


 

 • STRONA GŁÓWNA

 • CECH

 • 60 LAT CECHU

 • WIZYTÓWKI WARSZTÓW

 • KONTAKT

 • ARCHIWUM

 • SZKOLENIA NOWE

 • GIEŁDA OFERT PRACY

 • BHP DLA WARSZTATÓW

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

 • POLSKI WARSZTATPARTNERZY

motofocus
www.electric-taxi.pl

PRASA
 


Serwis Motoryzacyjny


Vademecum ubezpieczeń
24.04.2018 | AKTUALNOŚCI

Interpelacja (nr 21317) w sprawie ograniczenia zaniżania odszkodowań za szkody komunikacyjne

Interpelacja jest jednym z działań organizacji motoryzacyjnych, których celem jest unormowanie zasad funkcjonujących na rynku likwidacji szkód komunikacyjnych. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Krzysztof Maciejewski.

„ Szanowna Pani Minister!

Podczas mojej terenowej pracy poselskiej otrzymuję wiele sygnałów niezadowolenia z tytułu nierzetelnej obsługi szkód komunikacyjnych. Najczęściej dotyczy to zaniżonego odszkodowania.

Wskazanym byłoby, moim zdaniem, rozważenie możliwości zmiany przepisów, które pozwoliłyby na zmniejszenie liczby pozwów sądowych w zakresie dotychczas zaniżanych odszkodowań oraz skrócenie czasu likwidacji szkody a przez to zmniejszenie kosztów sądowych, które podnoszą średni czas likwidacji szkody komunikacyjnej.

Zapoznając się z tym zagadnieniem stwierdziłem, że zakłady ubezpieczeń powszechnie stosują różne sposoby, aby wyliczyć odszkodowanie w możliwie najniższej wysokości i nie biorą pod uwagę faktu, że za wypłacone odszkodowanie nie można w sposób rzetelny, tj. zgodny z technologią naprawy producenta pojazdu, naprawić uszkodzony pojazd.

W trybie odwołania od ustalonego odszkodowania wiele spraw trafia do sądów.

Z posiadanych informacji wynika, że spraw sądowych przybywa i rosną koszty zakładów ubezpieczeń z tytułu niekorzystnych dla nich orzeczeń sądów.

Z danych zawartych w opracowaniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce (Warszawa, listopad 2016 r.) wynika, że koszty sądowe dla danych z roku 2015 oszacowano na poziomie przekraczającym 480 milionów zł i jest to ponad dwukrotnie więcej aniżeli w roku 2014, w którym koszty te wynosiły ok. 233,5 miliona zł.

Koszty sądowe ponoszone przez zakłady ubezpieczeń podnoszą średni koszt likwidacji szkody komunikacyjnej..(…)”. Pełna treść w załączniku.

Interpelacja nr. 21317

18.04.2018 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 07.06.2018 r. – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 07.06.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
29.03.2018 | AKTUALNOŚCI

02.03.2018 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 11.04.2018 r. - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 11.04.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:

02.03.2018 | AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna

W dniu 21 lutego 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie OMRT. Powołano 11-osobowy Zespół Techniczny OMRT w tym w składzie, którego z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego weszły następujące osoby: Andrzej Domagała (ZRP), Józef Starczała (ZRP), Jerzy Łęczycki (ZRP/Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie) oraz Polskiej Izby Motoryzacji Wojciech Tupajka (PIM), Andrzej Walewski (PIM), Marcin Kozyra (PIM). Zadaniem Zespołu Technicznego będzie opracowanie rekomendacji technicznych w tematach:
 1. Geometria kół
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki sprawdzenia i regulacji geometrii przy każdorazowym uszkodzeniu opony lub felgi niezależnie od rodzaju uszkodzenia, zwłaszcza jeśli uszkodzenie powstało dynamicznie.
  - zakres i warunki powtarzania czynności wykonywania geometrii podczas poszczególnych wymian elementów zawieszenia.
 2. Normalia.
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki uznawania poszczególnych elementów napraw jako normaliów lub jako części zamiennych
  - zakres i warunki uznawania jako normaliów produktów skrawających, tnących, szlifujących, maskujących i zabezpieczających
 3. Mycie i przygotowanie samochodów do wydania.
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki mycia pojazdów przed i po naprawie lakierniczej
  - zakres i warunki przygotowania samochodu do wydania w tym mycia samochodu, polerowania oraz jazdy próbnej po naprawie wymagającej sprawdzenia właściwości trakcyjnych samochodu.
 4. Obsługa merytoryczna oraz techniczna szkód
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki obsługi informatycznej i dokumentacyjnej szkód w tym w szczególności obsługi platformy Audanet, wykonywania kosztorysów
 5. Montaż i pasowanie części zamiennych w jakości innej niż OS oraz Q
  W rekomendacji należy uregulować:
  - konieczność poniesienia większych nakładów czasu na wymianę oraz pasowanie elementów
 6. Cieniowanie elementów przyległych po naprawieniu
  W rekomendacji należy uregulować:
  -Sposób i techniki cieniowania
Rekomendacje będą gotowe do końca czerwca 2018. Następnie rolą OMRT będzie wdrożenie przygotowanych rekomendacji w życie przy rozliczaniu napraw szkód komunikacyjnych i kalkulacjach napraw powypadkowych.
Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna (OMRT) została powołana w październiku 2017 roku przez cztery organizacje motoryzacyjne: Polska Izbę Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów i Związek Rzemiosła Polskiego i niezależni rzeczoznawcy. Celem Rady jest stworzenie płaszczyzny stałego nadzoru nad realizacją standardów, norm technologicznych i materiałowych w procesach napraw blacharsko-lakierniczych oraz systemach kalkulacji i likwidacji szkód, a także rozwiązywanie problemów i usuwanie wątpliwości związanych z realizacją standardów, norm technologicznych i materiałowych w procesach napraw blacharsko-lakierniczych oraz systemach kalkulacji i likwidacji szkód.

16.02.2018 | AKTUALNOŚCI

Jak przygotować się do RODO?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało dl małych i średnich przedsiębiorców prosty i przyjazny przewodnik po RODO. Poradnik pomoże sprawnie poruszać się po meandrach nowego prawa ochrony danych osobowych, które będzie obowiązywać już od 25 maja 2018 roku.

Dowiecie się z niego
 1. jakie obowiązki będą mieli przedsiębiorcy,
 2. co zmieni się w sposobie ochrony danych osobowych,
 3. jak przygotować firmę do stosowania nowych przepisów
Atutem przewodnika przygotowanego są krótkie podrozdziały, podsumowująca sekcja pytań oraz wiele praktycznych przykładów mówiących o tym, jak w praktyce dostosować firmę do nowych przepisów.

Poniżej link do poradnik:
Poradnik RODO

Źródło: www.mpit.gov.pl

15.02.2018 | AKTUALNOŚCI

Interpelacje poselskie do Ministra Finansów:

1. Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód Komunikacyjnych. 29 grudnia 2017 r., do ministra finansów wpłynęła interpelacja (nr. 18371) w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski.
W interpelacji posłowie wskazują m.in. na fakt, że zasady likwidacji szkód komunikacyjnych podane w wytycznych KNF nie mają mocy nakazu, a jedynie są wskazaniami (wytyczne/zalecenia) i nie są wdrażane przez zakłady ubezpieczeń. Dodatkowo zwracają uwagę na samowolne praktyki stosowane przez firmy ubezpieczeniowe.
Interpelacja jest jednym z efektów działań organizacji motoryzacyjnych , której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód Komunikacyjnych.
Pełna treść interpelacji 18371 w zał.
Odpowiedź na interpelację 18731


2. Interpelacja w sprawie umożliwienia klientowi ubiegającemu się o odszkodowanie z OC zwrócenia się do niezależnego rzeczoznawcy. W dniu 5 lutego 20018 roku, do ministra finansów wpłynęła interpelacja (nr 19205) w sprawie umożliwienia klientowi ubiegającemu się o odszkodowanie z OC zwrócenia się do niezależnego rzeczoznawcy. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Krzysztof Maciejewski, Adam Ołdakowski.
Interpelacja jest jednym z efektów działań organizacji motoryzacyjnych, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

3. Interpelacja ws. wysokich składek OC dla pojazdów z napędem LPG. Posłanka Mirosława Nykiel skierowała do ministra finansów interpelację w sprawie wysokich składek OC dla posiadaczy pojazdów z napędem LPG. Jak wskazała, po polskich drogach porusza się aż 14,6% pojazdów zasilanych gazem, które uznawane jest za paliwo ekologiczne w porównaniu do ropy czy benzyny. Natomiast towarzystwa ubezpieczeń w przypadku takich pojazdów szacują wyższe składki ubezpieczeń OC ppm.
W związku z tym posłanka zadała następujące pytania:
1. Dlaczego ceny składek OC posiadaczy samochodów z napędem gazowym są wyższe niż w przypadku benzyny czy ropy?
2. Dlaczego ministerstwo w walce o ograniczenie smogu nie zaproponuje dofinansowań do wymiany instalacji LPG?
Odpowiedź na interpelację nr 18774 jest dostępna do pobrania w zał.

12.02.2018 | AKTUALNOŚCI

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.
Więcej….

15.01.2018 | AKTUALNOŚCI

Noworoczne spotkanie środowiska rzemieślniczego w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

W dniu 11 stycznia 2018 r. w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowo- noworoczne.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał Markowski, Pan Marek Borowski, Marszałek na Sejm RP, Senator RP, Pan Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, członkowie Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Starsi Cechów Rzemieślniczych, Dyrektorzy i Kierownicy Biur Cechów, Członkowie Komisji Egzaminacyjnych Izby, rzemieślnicy.

Na ręce Pana Prezesa E. Tomasza Połaskiego wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od: Pani Joanny Fabisiak, Poseł na Sejm RP, Pana Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy i Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Gospodarz spotkania, Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Edward Tomasz Połaski przywitał wszystkich zgromadzonych i stwierdził, że tradycją środowiska rzemieślniczego są coroczne spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

„Spotkania te szczególnie kultywujemy, gdyż są one okazją nie tylko do spotkania się w gronie bliskich, ale przede wszystkim okazją do integracji naszego środowiska. Integracji, której obecnie tak nam brakuje. Podkreślił znaczenie rzemiosła i skonstatował, że dzisiejsze rzemiosło przeżywa trudny okres i że nie każdy zakład radzi sobie z nowymi wyzwaniami i sytuacją gospodarczą.” – powiedział Prezes E. Tomasz Połaski.

Następnie Prezes E.T. Połaski złożył życzenia wszystkim gościom, rzemieślnikom, przedsiębiorcom, ich rodzinom, pracownikom organizacji rzemieślniczych i firm MSP życząc pomyślności, radości, pokoju spełnienia marzeń oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Życzył także, aby w Nowym 2018 roku szczęście i pomyślność nigdy nie opuszczała, a wiara dodawała sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Ksiądz Biskup Rafał Markowski, zwrócił uwagę na rolę rzemiosła w życiu codziennym. Błogosławiąc opłatek, życzył wszystkim gościom wytrwałości i dalszego rozwoju.02.01.2018 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 08.02.2018 r. – szkolenie – nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 08.02.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
20.12.2017 | AKTUALNOŚCI

17.12.2017 | AKTUALNOŚCI

Spotkanie Wigilijne Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Zgodnie z wieloletnią tradycją 15 grudnia 2017 r. zorganizowano spotkanie Wigilijne członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Spotkanie to zaszczycili swą obecnością rzemieślnicy naszej organizacji oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego – Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie – Edward Tomasz Połaski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski. Starszy Cechu Janusz Zdort złożył wszystkim rzemieślnikom, seniorom życzenia świąteczno-noworoczne, po czym goście składali sobie osobiste życzenia dzieląc się tradycyjnie opłatkiem. Wspaniały koncert kolęd w wykonaniu wszystkich gości wprowadził zebranych w świąteczny nastrój.21.11.2017 | AKTUALNOŚCI

Kary za cofanie liczników w autach projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach. W myśl projektowanych przepisów za każde takie działanie będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia – zarówno dla zlecającego oszustwo, jak i wykonawcy. Taka sama kara będzie grozić także wtedy, gdy właściciel samochodu nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany całego licznika na nowy – podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Stacje kontroli pojazdów już teraz muszą przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców stan licznika odczytany podczas obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów. Po zmianie przepisów stacje będą przekazywać do centralnej ewidencji także informację o wymianie licznika i jego przebiegu w chwili odczytu przez diagnostę.

Projekt przewiduje ponadto, że przy każdej kontroli Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa i służby celne będą miały obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika kontrolowanego samochodu. Dane trafią do centralnej ewidencji pojazdów.

Więcej: https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,10038,kary-za-cofanie-licznikow-w-autach.html

18.10.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 23.11.2017 – szkolenie – nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 23.11.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
22.09.2017 | AKTUALNOŚCI

MODEL STOSOWANIA ZWIĘKSZONEJ WARTOŚCI KODU 51 w KALKULACJACH AUDATEX PRZY UŻYWANIU MATERIAŁÓW PREMIUM

Szanowni Państwo

Od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka, nieautoryzowanych przez producentów samochodów, materiałów lakierniczych linii Spectral/ Novol, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent. Eksperci szacują, że działanie to spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód sięgające 20 procent.

Polska Izba Motoryzacji i Związek Dealerów Samochodów wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego podjęły działania prawne mające na celu zmianę tej niczym nieuzasadnionej decyzji firm AZT Automotive. Jednym z tych działań były naciski na AZT Automotive w celu wyjaśnienia powodów zmian wartości koszyka i wymuszenia cofnięcia zmian składu koszyka.

W ostatnich dniach AZT Automotive wystosowało kolejne pismo, z którego wynika, że AZT proponuje aby w obecnej sytuacji wartość aktualnego koszyka materiałów lakierniczych z udziałem produktów Spectral/Novol traktować w kalkulacjach Audatex jako wskaźnik 100 i w przypadku nieużywania przez serwis lakierniczy produktów linii Spectral/Novol podwyższać ten wskaźnik do rzeczywistej wartości używanych przez serwis materiałów Premium.

Model postępowania przy kalkulacjach Audatex ze zwiększeniem wartości KODU 51:
 1. W trakcie przygotowywania kalkulacji w systemie Audatex tzw. kod nr 51 mający nominalnie zgodnie z koszykiem AZT wartość 100 powinien zostać zwiększony o 21 % czyli do wartości 121. Zwiększenie to odpowiada różnicy pomiędzy obecnym koszykiem AZT z uwzględnieniem materiałów Spectral/Novol, a koszykiem obejmującym jedynie materiały Premium, dopuszczane i autoryzowane przez producentów samochodów. Taka wartość jest zgodna z realnymi cenami w grupie lakierów Premium (AKZO, AXALTA, PPG Refinish, BASF) i usunięciem z „koszyka AZT” lakierów Novol z technologią Spectral.
 2. Wartość powiększenia tego wskaźnika została oparta na wyliczeniach porównawczych firmy DAT Polska Sp. z o.o. pomiędzy metodą AZT i DAT Eurolack. Kalkulacje porównawcze odpowiedź DAT do ZDS
 3. Dodatkowo do tak wykonanej kalkulacji serwis powinien dołączyć:
 4. Oświadczenie, że nie stosuje technologii Spectral/Novol (wzór: oświadczenie Spectral Novol)
 5. Oświadczenie o stosowanej technologii Premium wraz z kopią pierwszej strony umowy z dystrybutorem lakieru marki Premium
 6. Odpowiedź AZT (przetłumaczona)
Nie można wykluczyć, że zastosowanie w sposób masowy opisanego sposobu spowoduje opór i sprzeciw towarzystw ubezpieczeniowych i będą one odmawiać uznania tak przygotowanych kalkulacji.

Pomimo tego ryzyka organizacje motoryzacyjne apelują do serwisów lakierniczych o rozpoczęcie korzystania z opisanego poniżej modelu kalkulacyjnego. Ponadto prosimy o bieżące informowanie o podjętych przez Państwa działaniach i reakcjach firm ubezpieczeniowych na nowy model wykonywania kalkulacji.

Z poważaniem,
Roman Kantorski, Polska Izba Motoryzacji
Andrzej Duch, Związek Rzemiosła Polskiego
Marek Konieczny, Związek Dealerów Samochodów

22.09.2017 | AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Rada Techniczna 12 września wznowiła działania – wspólna inicjatywa organizacji motoryzacyjnych

Po kilkunastu latach przerwy w funkcjonowaniu, reaktywowano działalność Ogólnopolskiej Rady Technicznej. Inicjatorami reaktywacji ORT były organizacje motoryzacyjne Polska Izba Motoryzacji, Związek Dealerów Samochodów, Związek Rzemiosła Polskiego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, rzeczoznawcy niezależni. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali: Andrzej Duch, Józef Starczała, Andrzej Domagała i Jerzy Łęczycki.

Pierwszym i najpilniejszym zadaniem Rady będzie wypracowanie zasad i kontroli nad standardami i wskaźnikami w kalkulacjach szkód komunikacyjnych tak, aby zachować standardy techniczne napraw producentów samochodów i importerów lakierów.
Komunikat ORT podaje : „Organizacje motoryzacyjne reprezentujące rynek dystrybucji i serwisowania pojazdów w Polsce uważają, że sytuacja obecna nie może nadal trwać w takiej formie organizacyjnej i prawnej. Musi zostać uporządkowana, tak aby wskaźniki i wyliczenia na których opiera się system rozliczania i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce były jasne, jednoznaczne i podlegające merytorycznej kontroli. Od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka materiałów lakierniczych nieautoryzowanych przez producentów samochodów, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent, co spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód. Analizy prawne dokonane przy okazji tego problemu pokazały, że brak jest podstaw prawnych do opierania wyceny szkód komunikacyjnych na polskim rynku na subiektywnych i niejasnych wskaźnikach i wyliczeniach AZT Automotive GmbH, które nie podlegają żadnej kontroli i weryfikacji.”

Organizacje motoryzacyjne uznały, że najlepszym narzędziem do zrealizowania tych celów będzie wznowienie działalności Ogólnopolskiej Rady Technicznej, której działania w latach 1997-2001 ukształtowały i zbudowały europejski system rozliczenia i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób, w tym m.in.: przedstawiciele rzemiosła motoryzacyjnego, czyli serwisów samochodowych oraz rzeczoznawców, dealerów aut, importerów, firm lakierniczych i podmiotów zajmujących się kalkulacją napraw powypadkowych. Spotkanie poświęcone przede wszystkim sprawom organizacyjnym, zasadom funkcjonowania, regulaminowi oraz omówieniu najpilniejszych zagadnień, nad którymi ORT będzie pracować.
Kolejne spotkanie Ogólnopolskiej Rady Technicznej odbędzie się w październiku br.


01.09.2017 | AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Rada Techniczna wznowi swoje działanie 12.09.2017 r.

Od września 2016 r. trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych.
Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka materiałów lakierniczych nieautoryzowanych przez producentów samochodów, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent, co spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód.
Analizy prawne dokonane przy okazji tego konfliktu pokazały, że brak jest podstaw prawnych do opierania wyceny szkód komunikacyjnych na polskim rynku na subiektywnych i niejasnych wskaźnikach i wyliczeniach AZT Automotive GmbH, które nie podlegają żadnej kontroli i weryfikacji.

Organizacje motoryzacyjne reprezentujące rynek dystrybucji i serwisowania pojazdów w Polsce: Związek Rzemiosła Polskiego/w tym Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie/, Polska Izba Motoryzacji, Związek Dealerów Samochodów uważają, że sytuacja obecna nie może nadal trwać w takiej formie organizacyjnej i prawnej. Sytuacja musi zostać uporządkowana, tak aby wskaźniki i wyliczenia na których opiera się system rozliczania i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce były jasne, jednoznaczne i podlegające merytorycznej kontroli. Organizacje te uznały, że najlepszym narzędziem do zrealizowania tych celów będzie wznowienie działalności Ogólnopolskiej Rady Technicznej, której działania w latach 1997-2001 ukształtowały i zbudowały europejski system rozliczenia i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce.
Informacje z prac ORT będziemy zamieszczać na bieżąco.

30.08.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 12.10.2017 - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 12.10.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania: źródło: własne

03.07.2017 | AKTUALNOŚCI

Odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Wybrano 18 skład Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.
W Pałacu Chodkiewiczów przy ul. Miodowej w dniu 27 czerwca br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w 69 roku działalności organizacji, poprzedzone Mszą Św. w kościele o.o. Kapucynów na ul. Miodowej.

Dokonano podsumowania pracy Zarządu za ostatnią kadencję oraz wyboru nowych władz statutowych. W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Klimek, który podkreślił, że działania Cechu są spójne z działaniami ZRP oraz Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Edward Połaski i Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski.

Janusza Zdorta wybrano na Starszego Cechu, będzie to jego piąta kadencja pracy w Zarządzie. W skład Zarządu wybrani zostali: Edward Bębnowicz, Piotr Borkowski, Andrzej Gochna, Sławomir Jakacki, Roman Kantorski, Jerzy Łęczycki, Andrzej Szczęścik, Lech Lipka, Edward Tomasz Połaski, Krzysztof Witowski, Jacek Święćkowski, Adam Żółtek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Waldemar Mrówczyński, członkowie - Andrzej Kokoszczyński, Antoni Januszewski, Andrzej Stępień. Przewodniczącym Sadu Cechowego – Andrzej Sęk, członkami – Jan Przybysz i Sławomir Dąbrowa.

Walne Zgromadzenie członków nadało tytuł Honorowego Członka Cechu zasłużonemu kol. Zenonowi Nojszewskiemu za osobiste zaangażowanie w działalność Cechu. V-ce Prezes ZRP Jan Klimek uhonorował Medalami Związku Rzemiosła zasłużonych działaczy samorządu Platynowym – Janusza Hancke, Złotym – Andrzeja Sęka, Srebrnym – Macieja Fogla, Jana Wasia, Krzysztofa Witowskiego, Adama Żółtka.03.07.2017 | AKTUALNOŚCI

Nowy prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Jan Gogolewski, nowopowołany Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, rzemieślnik, branży cukierniczej, właściciel Fabryki Wyrobów Cukierniczych JAGO w Bydgoszczy. Prezes (także nadal członek zarządu w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości) dziękując za okazane mu zaufanie obiecał, że jego działania będą skoncentrowane na pracach wzmacniających rolę rzemiosła we władzach i w społeczeństwie.
- Będę pracował na rzecz swojego środowiska, nad stworzeniem bardziej przyjaznego klimatu dla prowadzenia mikro i małych firm rzemieślniczych – podkreślił w swoim expose Jan Gogolewski.
– Wspólnie musimy dołożyć starań, aby rozwiązania korzystne dla naszego środowiska znalazły się w projektach legislacyjnych – dodał. Przedstawiciele rzemiosła będą czynnie uczestniczyć w konsultacjach wszelkich nowych aktów prawnych, które dotyczą mikro i MŚP, i muszą mieć wpływ na ich ostateczny kształt. W skład Zarządu ZRP wszedł – Edward Tomasz Połaski – Prezes MIRIP.

www.zrp.pl

31.05.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 22.06.2017 – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 22.06.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny- Sebastian Sadowski
Do pobrania: Źródło: własne

30.05.2017 | AKTUALNOŚCI

"Święto Mistrza 2017"

W dniu 3 czerwca br. w stolicy odbędą się uroczyste obchody „Święta Mistrza”, organizowane przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej, po której nastąpi uroczysty przemarsz pochodu sformowanego z przedstawicieli polskiego rzemiosła w togach i insygniach oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego złożą wieńce pod pomnikiem Jana Kilińskiego. Następnie w Pałacu Chodkiewiczów - siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń rzemieślniczych, w tym „Szabli Kilińskiego”, przyznanych za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i za działalność społeczną. Uroczystości jubileuszowe zakończą się na dziedzińcu Związku Rzemiosła Polskiego piknikiem z okazji Dnia „Święta Mistrza” - wydarzenia organizowanego w celu zademonstrowania przywiązania do tradycji oraz dla podniesienia współcześnie społecznej rangi rzemiosła i znaczenia pozycji Mistrza w zawodzie.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Pan Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy oraz Pan Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

19.04.2017 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 24.05.2017 - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 24.05.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny- Sebastian Sadowski
Do pobrania: źródło: własne3 x środowisko

Warszawski Informator Motoryzacyjny 2004/2005
NOWA EDYCJA 2004/ 2005
Wszelkich informacji udziela biuro Cechu

Projekt i realizacja firmy ADED i MCh Delaware. © 2002-2003 Copyright by Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie