Warszawa, 25 Czerwca, 2002

 

 

 

MOTORYZACJA.HOME.PL

Nowy motoryzacyjny serwis informacyjno- usługowy Cechu

 

Cech w ramach zapowiadanego wcześniej programu utworzenia serwisu internetowego dla swoich członków proponuje następujące usługi:

 

1.    Krótka, bezpłatna informacja o firmie.

Na serwerze cechu motoryzacja.home.pl  znajdzie się krótka informacja o wszystkich firmach-członkach cechu.  Na stronie tej zostanie uruchomiony prosty system wyszukiwania pozwalający na odnalezienie firmy poprzez nazwę, region, adres itp.

Informacja o firmie będzie zawierać:

 

2.    Rozbudowana informacja o firmie

Na życzenie klienta na serwerze cechu umieszczona i utrzymywana będzie informacja o firmie w postaci systemu stron internetowych (indywidualna strona firmy).  Usługa ta będzie płatna poprzez jednorazowe wpisowe oraz składkę kwartalną (lub roczną).

Strony te będą mogły zawierać:

 

Strony te będą dostępne w serwisie motoryzacja.home.pl poprzez inteligentny system wyszukiwania umożliwiający odnalezienie firmy poprzez markę samochodu, specjalizację, region i inne.

 

Opłata wpisowa wynosi jednorazowo :    250zł (netto)

W ramach tej opłaty wygląd i zawartość strony zostanią omówione z klientem, strona zostanie utworzona, umieszczona na serwerze motoryzacja.home.pl , włączona w system wyszukiwarki oraz utrzymywana przez okres 1 roku.

Opłata za utrzymanie strony przez następny rok oraz kolejne lata będzie odczuwalnie niższa od wpisowego i zależała będzie od liczby firm uczestniczących w serwisie

Możliwe będzie wprowadzanie poprawek i zmian na stronach firm

Strona klienta będzie mogła być także dostępna poprzez indywidualną domenę np.:

nazwafirmy.home.pl  lub www.nazwafirmy.pl  po ustaleniu, że domena nie jest zajęta przez innego użytkownika oraz uiszczenia opłaty zgodnie z taryfami administratorów domen (home.pl , NASK)

 

3.    Serwis wyszukiwania części samochodowych

 

Problem części zamiennych

W każdym warsztacie naprawczym znajduje się dużo zbędnych części zamiennych w których jest zamrożony bezużytecznie spory kapitał finansowy. Z kolei takie same części są poszukiwane przez inne warsztaty, a ich brak blokuje możliwość szybkiej naprawy samochodu klienta.  Ułatwienie wymiany informacji  o zalegających i poszukiwanych częściach pomiędzy warsztatami przyniesie:

1.      odblokowanie kapitału zamrożonego w częściach

2.      usprawnienie obsługi klientów

3.      zmniejszenie blokowania stanowisk naprawczych przez samochody czekające na części. 

 

Serwis wymiany informacji o częściach

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych we współpracy z firmą ADED  przygotuje rozbudowany serwis internetowy dla Cechu oraz firm - członków Cechu.  Jednym z etapów rozbudowy serwisu będzie uruchomienie pod domeną motoryzacja.home.pl (www.motoryzacja.home.pl) serwisu internetowego umożliwiającego wymianę informacji o zbędnych i poszukiwanych częściach samochodowych.

 

Działanie serwisu

Serwis wymiany informacji o częściach umożliwi każdemu Członkowi Cechu:

1.      Wprowadzenie przy pomocy przeglądarki internetowej do bazy danych informacji o częściach zalegających w jego warsztacie  wraz z proponowaną ceną

2.      Wprowadzenie danych o poszukiwanej części

·        Markę, model, rocznik, wersję, popularną nazwę części

·        Numer katalogowy według oznaczeń systemu Audatex lub inny

·        Stan części, ewentualnie kolor,

·        Cenę, lokalizację

3.      Użycie "intelligentnej" wyszukiwarki w celu znalezienia poszukiwanej części w oparciu o:

·        Markę, model, rocznik, wersję, popularną nazwę części

·        Numer katalogowy według oznaczeń systemu Audatex lub inny

·        Dodatkowe informacje

4.      Uzyskanie informacji kontaktowej:

·        Telefon

·        Informacja przez Internet

·        Potwierdzenie dostępności części przez Internet

·        Adres i mapka lokalizacji

5.      Możliwość wydrukowania informacji o poszukiwanej części wraz z mapką pokazującą lokalizacje warsztatu posiadającego część w celu przekazania pracownikowi udającemu się po nią.

 

Klienci serwisu

1.      Firmy naprawcze samochodów (główni klienci)

2.      Sklepy z używanymi częściami

3.      Szroty samochodowe

Dla szrotów przewiduje się specjalne funkcje n.p. umożliwiające określenie które części zostały już sprzedane lub jaka część samochodu jest uszkodzona.  Pozwoli to uniknąć wprowadzania dużej ilości części dla rozbitego samochodu.

 

Dodatkowe usługi

Kolejne etapy przedsięwzięcia będą miały na celu rozszerzenie serwisu o następujące usługi:

·        przekazanie klienta innej firmie z możliwością rozliczeń w postaci prowizji

·        wymiana innych informacji

 

Rozszerzenie serwisu na całą branżę

Po pomyślnym wprowadzeniu serwisu dla Cechu i jego członków przewidujemy objęcie usługą wszystkie zainteresowane firmy z branży motoryzacyjnej na terenie Polski.

 

Finansowanie

Serwis będzie działał na serwerze finansowanym przez Cech.  Usługa wyszukiwania części będzie płatna  przez zainteresowane firmy.  Przewidywane są następujące formy płatności :

·        wpisowe pobierane w związku z przystąpieniem zainteresowanej firmy do systemu

·        składka miesięczna (kwartalna)

 

Wysokość opłat zależeć będzie od zakresu zamówionych przez daną firmę usług, przy czym zakładamy, że opłaty te nie będą wysokie i nie powinny przekraczać 50-100zł miesięcznie (wpłacane miesięcznie lub kwartalnie).