NOWE PROGRAMY  RABATOWE 

DLA CZŁONKÓW

CECHU RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH W WARSZAWIE

i Sieci POLSKI WARSZTAT

 

 

               INTER-TEAM Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 1

                                                                       tel. (22) 339 89 00  fax (22) 339 89 01 

                                                                       e-mail:zamowienia@inter-team.com.pl    www.inter-team.com.pl

 

Specjalne bazowe warunki współpracy:

 

1.       Rabat na części oferowane przez Inter-Team zależny od poziomu obrotu i asortymentu:

2.       Rabat na wyposażenie warsztatowe oferowane przez Inter-Team zależny od poziomu zakupu części:

3.       Specjalne opusty na szkolenia organizowane przez Inter-Team:

4.       Inter-Team bezpłatnie przekaże do Warsztatu Cechu Rzemiosł elektroniczny program do typowania i zamawiania części.

5.       Bezpłatne dostawy towarów zakupionych w Inter-Team po indywidualnym uzgodnieniu Warsztatu Cechu Rzemiosł z kierownikiem placówki Inter-Team lub opiekunem handlowym.

6.       Specjalną cenę na abonament programu warsztatowego InterData: ......

7.       Inter-Team wyznaczy do bezpłatnej opieki ze swej strony nad Warsztatem Cechu Rzemiosł doradcę handlowo-technicznego.

8.       Każdemu rozpoczynającemu współpracę z Inter-Team Warsztatowi Cechu Rzemiosł po przekroczeniu obrotu 20 000zł (od momentu rozpoczęcia współpracy) zobowiązuje się przekazać pakiet materiałów reklamowo marketingowych o wartości 500 zł

9.       Wszystkie podane wcześniej kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek.

 

KONTAKT: Karol GOŚ  tel. /0 22/ 339 89 56 lub do Cechu

 

 POLCAR PPH - 02- 619 Warszawa, ul. Wejnerta 19   tel. /0-22/ 646 22 61

                                               www.polcar.com       e-mail:rejon2@polcar.com

 

Hurtownia zobowiązała się do traktowania każdego z  Członków,  jako odbiorcy flotowego, któremu udziela rabatu na zakup części w wysokości:

 

                                      Specjalne rabaty na części i wyposażenie w zależności od obrotów –

                                                              szczegóły w Cechu

 

Przed dokonaniem pierwszego zakupu Członkowie Cechu i sieci Polski Warsztat  zobowiązani

są skontaktować się w celu nadania NOWEGO numeru z: p. Wojtek Dubiński tel. /0-22/ 646 22 61.

 

 

                   Audatex Polska Sp. z o.o. 60-324 Poznań ul. Marcelińska 90

                                                              tel. (61) 88-62-470   fax  (61) 88-62-488   e-mail:audatex@audatex.pl 

 

Oferta na oprogramowanie:

-  % zniżki za wynajem oprogramowania AudaStation,

- dwie spośród wszystkich kalkulacji w ciągu miesiąca nie będą objęte opłatą ryczałtową za bazę

  danych dla podmiotów korzystających z oprogramowania AudaStation,

-  % zniżki na opłatę za korzystanie z usługi AudaUpdate (aktualizacja bazy danych przez Internet),

-% zniżki za szkolenia z obsługi programów organizowane przez Audatex Polska,

- bezpłatne trzy miesiące wynajmu oprogramowania dla nowych użytkowników Audatex Polska.

            Rabaty nie będą się sumować z innymi, które pochodzą z innych promocji.

 

            Każdorazowo użytkownik musi przedstawić potwierdzenie z Cechu oraz podpisać odpowiedni

            aneks do umowy.

 

 

                        ARIPOL" Spółka z o.o. ul. Chełmżyńska 5, 04 - 247 WARSZAWA

                                                           tel.: (0-22) 879-92-81  tel/fax: (0-22) 879-78-13

                                                           e-mail:biuro@aripol.com.pl      www.aripol.com.pl

 

Środki ABEL - AUTO

(najwyższa profesjonalna jakość po konkurencyjnych cenach)

Cech wynegocjował dla swych Członków specjalny upust cenowy.Tak więc produkty o najwyższej profesjonalnej jakości i skuteczności można będzie nabyć po bardzo konkurencyjnych cenach.

Zaletą tych środków jest to, że praca nimi odbywa się rzeczywiście na sucho. Przypadkowe zabrudzenia uszczelek z łatwością wykrusza się na sucho.

Ten kto pracuje tradycyjną pastą na mokro wie jak "wgryza się" ona we wszystkie elementy gumowe i plastikowe. Po polerowaniu wszystko trzeba dosłownie szorować co pociąga za sobą dodatkową pracę, zużycie wody i energii. Jak wiadomo woda to ogromna niedogodność w lakierni, zwłaszcza w okresie zimowym.

Tych wszystkich niedogodności nie ma przy stosowaniu środków ABEL - AUTO. Dodatkową sprawą jest efekt pracy polerskiej. Pastami ABEL - AUTO można doprowadzić lakier do idealnego połysku bez konieczności ukrywania niedoróbek poprzez nakładanie wosku. Odnośnie chemii warsztatowej firma rekomenduje 3 środki, których zastosowanie pozwala zaspokoić gros potrzeb warsztatowych, jeśli chodzi o tzw. aerozole techniczne oraz środki czystości. Szczegółowa oferta w załączeniu.

 

Zamówienia na środki ABEL - AUTO można składać w Cechu /0 22/ 635 04 64  lub bezpośrednio w firmie ARIPOL- podać hasło: „CECH”, która towar dostarcza na własny koszt oraz przeprowadza szkolenie tel./0 22/ 879 78 13 lub 879 92 81

 

Wydawnictwa -       „100 PYTAŃ O GVO” – książka o nowym rynku motoryzacyjnym – 35,00 zł

 

W ostatnich dniach ukazała się na rynku niezwykle ważna publikacja pt.  100 pytań o GVO. Nowe regulacje prawne dotyczące sprzedaży samochodów, usług serwisowych i części zamiennych”. Książka w formie pytań i odpowiedzi opisuje nowe realia europejskiego rynku po wejściu w życie tzw. rozporządzenia GVO.

Tekst publikacji „100 pytań o GVO” oparty jest na dwóch dokumentach Komisji Europejskiej objaśniających problemy związane z wprowadzaniem rozporządzenia GVO. Pierwszy z nich to tzw. „Explanatory Brochure” wydany tuż po ogłoszeniu rozporządzenia, drugi to opublikowane w listopadzie 2003 r. „Często zadawane pytania” (FAQ), odpowiadający na wątpliwości, które pojawiły się w trakcie wprowadzania zmian w umowach dealerskich i serwisowych na terenie „starych” państw Unii Europejskiej. Książkę „100 pytań o GVO” można kupić w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie składając zamówienie  telefonicznie (22) 635 04 64. Cena 35,00 zł.

 

 

SZKOLENIA

 

Problemy polityki cen w usługach motoryzacyjnych, a w szczególności w procesie likwidacji szkody objętej umową ubezpieczenia w świetle regulacji prawnych rynku ubezpieczeń  - 

10 maj 2005 r.

PRAKTYCZNE WRSZTATY DLA SERWISÓW MOTORYZACYJNYCH

 

Warsztaty poprowadzi znany ekspert z zakresu techniki motoryzacyjnej i ubezpieczeń komunikacyjnych, autor artykułów do Gazety Ubezpieczeniowej i Giełdy Samochodowej, autor książki - Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych - Pan ANDRZEJ MAKOWSKI

Vademecum do nabycia w Cechu cena egzemplarza 35,00 zł.

Możliwość wysyłki za zaliczeniem pocztowym   Nowe wydanie „Vademecum” zawiera interpretacje prawa ubezpieczeniowego, zwłaszcza tych regulacji prawnych, które dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych.

 

 

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODACH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ –

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki na kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bhp i ppoż., podstawowe zasady ochrony środowiska, przepisy prawa pracy, problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Cel kursu: przygotowanie do części pisemnej i etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego pracowników posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum /lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej/.

Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Planowany termin rozpoczęcia kursu: druga połowa maja 2005 /następny kurs zostanie zorganizowany za rok lub w zależności od ilości zgłoszeń/.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pRacy

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 oraz art. 226 Kp) zobowiązuje pracodawcę do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i jej udokumentowania. Przez ryzyko zawodowe należy rozumieć prawdopodobieństwo występowania niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą.Takiej oceny ryzyka wymaga Państwowa Inspekcja Pracy podczas każdej kontroli. Cech uprzejmie informuje, że wykonanie oceny ryzyka zawodowego oferuje inspektor bhp. Cena  za wykonanie oceny ryzyka zawodowego wynosi - od 150,00 zł za jedno stanowisko pracy niezależnie od ilości zatrudnionych na tym stanowisku pracowników. Cena zaś za wykonanie oceny ryzyka zawodowego powyżej 5 stanowisk - cena do uzgodnienia. Zainteresowane firmy prosimy zgłaszać się do biura Cechu lub bezpośrednio do inspektora bhp w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 16.00 pod numerem telefonu 635-04-64 lub  0 608 502 

PHARE 2003 - pieniądze na zakup maszyn i urządzeń
W najbliższych tygodniach ma rozpocząć się nowa edycja PHARE 2003 zarządzanego przez PARP. Program może być bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców, którzy będą mogli się starać o dotacje nie tylko na usługi doradcze, ale również na inwestycje.

Składać się będzie z dwóch części. Pierwszy z nich zatytułowany „Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie”, przewiduje dotacje na usługi doradcze oraz dotacje inwestycyjne związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii, systemów informatycznych oraz nowych linii technologicznych.

Druga część programu „Ścieżka od innowacji do biznesu” przewiduje dofinansowanie usług doradczych oraz inwestycji związanych z rozpoczęciem działalności firmy innowacyjnej. Natomiast regionalny program

 

wsparcia MSP, przewidziany w ramach Phare 2003 obejmuje 4 programy, które będą dostępne w wybranych województwach. Z programów tych przedsiębiorcy będą mogli finansować usługi doradcze związane m.in. z rozwojem przedsiębiorstwa, działań eksportowych, a także z dziedziny informatyki, np. tworzenie sieci lokalnych LAN. Obok tego przewidziano „Fundusz Dotacji Inwestycyjnych”. Dotacja przeznaczona będzie na finansowanie zakupu maszyn i urządzeń. Wysokość wsparcia dla przedsiębiorców będzie wynosić od 2000 do 50 000 euro, ale nie więcej niż 40 proc. w powiatach Kraków, Wrocław, Trójmiasto, 50 proc. w pozostałych powiatach objętych programem.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 82/83, 00-838 Warszawa, tel. 022 432-80-80, fax 022 432-86-20, infolinia: 0 801-33-22-02, www.parp.gov.pl

 

 

STAWKA za RBG w warsztatach regionu mazowieckiego

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości , w porozumieniu z Komisją Motoryzacyjną, podjęła decyzję, że warsztaty samochodowe zrzeszone w cechach regionu mazowieckiego od

4 kwietnia br. stosować będą stawkę 100 złotych za roboczogodzinę (netto) na wszelkie usługi  motoryzacyjne w systemach rozliczeniowych Audatex i Eurotax. Jest to pierwsza od siedmiu lat podwyżka stawek, jaką zmuszone są  wprowadzić zakłady motoryzacyjne. Stale rosnące koszty związane z zatrudnieniem pracowników, podwyżki czynszów, podatków od nieruchomości, składek ZUS, energii – powodują, że w obecnej chwili zakłady  nie są już w stanie pokryć tych kosztów przy stosowaniu dotychczasowej stawki 85 złotych za roboczogodzinę Do tego dochodzą wysokie koszty związane z utylizacją odpadków wytwarzanych w zakładach naprawczych i szkoleń. /w załączeniu treść wystąpienia do towarzystw ubezpieczeniowych/. Wszelkie problemy związane z tematem należy zgłaszać do biura Cechu.

 

 

  MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI               

           ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838-16-10, fax 838-35-53 email: mirip@pro.onet.pl

 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie uprzejmie informuje, iż powierzono naszej organizacji w 2005 r. zaszczytny obowiązek organizacji XXIV Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Mając na uwadze podniosły charakter uroczystości liczymy na udział w tej uroczystości działaczy, rzemieślników oraz pracowników cechów i spółdzielni wraz z rodzinami.

Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniu 26 czerwca br.

Hasło pielgrzymki brzmi:      „Rzemiosło Polskie z Maryją Matką Nadziei Naszej”. Zaproszenie do udziału oraz honorowy patronat nad Pielgrzymką przyjął - Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Jarecki.

Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych w Warszawie zaoferował swoją pomoc  w organizacji przejazdu na Jasną Górę. Uczestnicy, którzy chcieliby skorzystać z miejsc  w autokarze proszeni są o kontakt z cechem pod nr 827-55-44, fax 828-18-72 w terminie  do 31 maja br.

 

 DYŻUR EKSPERTA                      tel./ 00 22/  635-04-64

 

 Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek  w godz. 14.00 – 16.00

 również w sprawach rozliczeń podatku dochodowego

 

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 16.00

 

 

 

 

Starszy Cechu                                                            Przewodniczący Rady Sieci Polski Warsztat

 

 

Janusz Zdort                                                                                       Jerzy Łęczycki

 

 

 

§          e-mail: cech@motoryzacja.home.pl , więcej informacji:  www.motoryzacja.home.pl

§          e-mail:biuro@polskiwarsztat.pl,  www.polskiwarsztat.pl

§          adres: Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie ul. Podwale 11, 00- 252 Warszawa

§          pon. godz. 11.00 – 18.00, wtorek – piątek 9.00 – 16.00