KOLACJA WIGILIJNA DLA RZEMIEŚLNIKÓW

Corocznym zwyczajem organizujemy Kolację Wigilijną dla Członków naszego Cechu.

Zapraszamy Państwa do spędzenia wspólnego wieczoru w dniu

19 grudnia 2003 r. o godz. 18.30. Kolacja odbędzie się w siedzibie firmy ASO POŁASKI ul. Zagójska 9 w Warszawie.

Koszt uczestnictwa 1 osoby – 80,00 zł.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 grudnia br.

 

„ŻÓŁTY TELEFON” – 94-94 – specjalna oferta dla firm zrzeszonych

 

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie podpisał umowę  korporacyjną z firmą YELLOWTEL POLSKA Sp. z o.o. ul. Gizów 6,  na rok 2004. „Żółty Telefon”  udostępnia Klientom dokładne informacje telefoniczne o szerokiej gamie produktów i usług, umieszczonych w bazie danych. Ta specjalna linia jest odpowiedzią na rosnące wymagania klientów i menadżerów. Żółty Telefon ułatwia dostęp do informacji. Dzieki nowoczesnemu systemowi informatycznemu operator błyskawicznie odnajduje produkt lub usługę, której właśnie szuka klient. Operatorzy kierują klienta do firmy, która umieściła w Żółtym Telefonie informację o swoim produkcie. Centrala „Żółtego Telefonu” jest czynna całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 

Umowa oferuje firmom zrzeszonym w Cechu pakiet usług „Żółtego TELEFONU” na okres 12 miesięcy za jedyne – 120,00 zł netto.

 

W skład pakietu wchodzi:

- całodobowy serwis telefoniczny

- prosta w obsłudze wyszukiwarka internetowa

- możliwość wybrania dowolnej ilości słów kluczowych opisujących działalność

  Państwa firmy

- bezpośrednie połączenie osoby dzwoniącej do Żółtego Telefonu z Państwa

  Firmą

- specjalna ekspozycja Państwa Firmy w internetowej wyszukiwarce Żółtego

  Telefonu

- natychmiastowa aktualizacja danych przez fax, e-mail

- przesyłanie raportów dotyczących ilości skierowanych klientów do Państwa

  Firmy

- bezpośredni link do Państwa strony www  ze strony www.9494.pl

-  bezpośredni link do Państwa skrzynki e-mail ze strony www.9494.pl

 

Podpisanie umowy: zgłoszenia do biura Cechu

Dlaczego twoja firma powinna zamieścić informacje w Żółtym Telefonie?  Ponieważ ma on dla ciebie klientów!

LINDSTROM  - wynajem i serwisowanie odzieży roboczej i mat

W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem bezpieczeństwem i higieną  pracy,  mamy  przyjemność  przedstawić  Państwu ofertę usługi wynajmu i serwisu odzieży roboczej, polegającej na kompleksowej obsłudze pracowników Państwa firmy w zakresie stosowanej odzieży roboczej. Mamy nadzieję, że ta szeroko rozpowszechniona  forma rozwiązywania problemów z zapewnieniem właściwego standardu pracy w zakresie jej higieny i bezpieczeństwa spotka się również z zainteresowaniem z Państwa strony.    

 

Proponowana Państwu usługa wynajmu i serwisu odzieży roboczej jest na rynku polskim usługą stosunkowo nową, jednakże spotykającą się z dużym i stale rosnącym zainteresowaniem w szczególności ze strony firm działających w oparciu o doświadczenia pokrewnych im firm zachodnich , korzystających już od dawna z tego typu możliwości.

 

Firma Lindstrom istnieje na rynku europejskim od przeszło 150 lat i uczestniczy w tworzeniu systemów jakości ponad 80 000 klientów w Europie (Wielka Brytania, Niemcy, Finlandia, Szwecja), środkowej (Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Polska) oraz wschodniej ( Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia).

Informujemy Państwa  o podpisaniu porozumienia z firmą Lindstrom Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 24 o podpisaniu porozumienia w ramach,  którego firma Lindstrom  gwarantuje  zakładom zrzeszonym w Cechu:

- 20% upust od obowiązujących cen na usługi związane z wynajmem odzieży

  roboczej i mat podłogowych oferowane przez Lindström sp. z o.o.

 

- warunki współpracy zagwarantowane specjalnie przygotowaną umową – krótszy

  okres

  wypowiedzenia umowy tj. 3 miesiące, możliwość zawieszenia umowy na okres

  urlopowy.

 

Firmy zainteresowane ofertą proszone są o kontakt z Cechem lub bezpośrednio

z przedstawicielem firmy Lindstrom:

 

Wojciech Krenc Sales Representative Lindstrom Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214; 02-486 Warszawa
 Mobile phone +48 601 430 222  Phone +48 22 335 98 59   e-mail: wojciech.krenc@lindstrom.com.pl

 

 

Kurs Przygotowawczy do Egzaminu Czeladniczego 16 grudzień 2003

Rozpoczynamy kolejną edycję kursu teoretycznego dla kandydatów na tytuł czeladnika, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Celem kursu jest przygotowanie do części pisemnej i ustnej egzaminu czeladniczego  uczniów, którzy ukończyli gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Ukończenie kursu jest obligatoryjne (Rozp. MENiS z dn. 02.12.2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych Dz. U. z 2003 nr 20 poz. 171.). Czas trwania kursu: 4 miesiące.

Termin rozpoczęcia 16 grudzień 2003 r. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

SPRAWY ZUS-owskie

 

1.Składka ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiąc grudzień 2003 r.

oraz I i II. 2004 r. wyliczone  od kwoty 1.296,01 zł (60 % przeciętnego wynagrodzenia w III kw. 2003 r. wynoszącego 2.160,01 zł) nie mogą być niższe od:

 

 

§         emerytalna              19,52 %         252,98 zł

§         rentowa                    13      %         168,48 zł

§         chorobowa             2,45  %            31,75 zł (dobrowolna)

§         wypadkowa                        1,93  %           25,01 zł

RAZEM        478,22 zł

 

Składka zdrowotna za miesiące XII.2003 r. i I, II.2004 r. wynosi 8% tj. 140,50 zł wyliczona od kwoty 1756,19 zł tj. 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2003 r., włącznie z wypłatami z zysku 2341,58 zł. Odliczyć od podatku można 7,75 %  tj. 136,10 zł.

 

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 % tj. 31,75 zł.

 

2. Stawki wynagrodzenia dla uczniów młodocianych za miesiąc XII.2003 r. i I,II.2004 r.

    /podstawa 2.160,01 zł/:

 

                                   4 %  I   rok nauki    -    86,40 zł

                                    5 %  II  rok nauki    -  108,00 zł

                                   6 %  III rok nauki    -  129,60 zł

 

     

SPRAWY PODATKOWE

 

1.      Obowiązki podatkowe związane z zakończeniem 2003 r.

 

·        do 20 grudnia 2003 r. należy uiścić zaliczkę na podatek za miesiąc listopad 2003 r. przez prowadzących księgę przychodów w wysokości podwójnej zaliczki za miesiąc listopad    2003 r.;

·        do 28 grudnia 2003 r. powinna być wpłacona zaliczka za miesiąc grudzień 2003 r. przez opłacających kartę podatkową;

·        na dzień 31 grudnia 2003 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów  handlowych i wycenić w terminie 14 dni od daty jego zakończenia (dotyczy to prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz prowadzących ewidencję sprzedaży w ryczałcie ewidencjonowanym);

·        do 15 stycznia 2004 r. należy złożyć w zakładzie pracy oświadczenie na druku PIT-12 (dotyczy to pracowników, którym zakład dokona rocznego rozliczenia podatku na druku PIT-40);

·        do 20 stycznia 2004 r. należy:

-          zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o opłacaniu podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego, chyba że podatek był opłacany w tej formie w 2003 r.;

-          zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o zaprowadzeniu księgi przychodów i rozchodów na 2004 r.;

-          złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na 2004 r., chyba że karta podatkowa była opłacana w 2003 r.

·        do 31 stycznia 2004 r. należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu i wpłacić wynikający z rozliczenia podatek na druku PIT-28, a w karcie podatkowej PIT-16A;

 

UWAGA!

 

W terminie do 31 stycznia 2004 r.:

 

-  pracodawcy, którzy nie dokonują rocznego rozliczenia pracowników na druku

   PIT-40 zobowiązani są sporządzić w 3 egz. informację na druku PIT-11

   o wysokości  osiągniętych przychodów i pobranych zaliczkach i przesłać 1 egz.

   urzędowi skarbowemu wg miejsca zamieszkania oraz drugi egz. wręczyć

   pracownikowi.

-  należy sporządzić informację na druku PiT-8B dla podatników, którzy uzyskali

   dochody z tytułu umów zlecenia, o dzieło z innych zakładów pracy i w tym

   samym terminie wręczyć podatnikowi i przesłać urzędowi skarbowemu według

   miejsca zamieszkania podatnika.

 

·        do 28 lutego 2004 r. należy dokonać na druku PIT-40 rocznego obliczenia podatku za pracowników, którzy nie rozliczają się samodzielnie i złożyli oświadczenie na druku PIT-12;

·        do 30 kwietnia 2004 r. pracownicy, którym zakład nie dokonuje rocznego rozliczenia podatku, rzemieślnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów, osiągający przychody z umów najmu są zobowiązani złożyć w Urzędzie Skarbowym wg miejsca zamieszkania podatnika zeznanie podatkowe na 2003 r. oraz wpłacić różnicę między należnym podatkiem a sumą wpłaconych zaliczek na jednym z dwóch następujących druków (formularze zmienione Dz. U. Nr):

 

PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy a także ci, którzy oprócz ww. dochodów osiągają równocześnie dochody z emerytury, renty bądź ze stosunku pracy;

PIT-37 wypełniają podatnicy, których źródłem dochody była umowa o pracę, emerytura bądź  renta, a którzy nie osiągali dochodu z działalności gospodarczej, najmu i dzierżawy.

 

Do zeznań podatkowych będą obowiązywać następujące załączniki:

 

PIT-D - zawiera odliczenia mieszkaniowe;

PIT-0 - dotyczy odliczeń od dochodu z tytułu darowizn, na cele rehabilitacyjne, składek na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa oraz od podatku, w tym m. i.: na dojazdy dzieci do szkół, zakup przyrządów i pomocy naukowych, dokształcanie i doskonalenie zawodowe (małżonkowie nie muszą wypełniać odrębnych druków);

PIT-M - wykazuje się w nim dochody małoletnich dzieci, podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców;

PIT 2-K - składają odliczający odsetki od spłaty kredytu mieszkaniowego;

PIT-B - załącznik do PIT-36 o wysokości dochodu lub straty z działalności gospodarczej.

 

2.      Podatek dochodowy za 2003 r. powinien być obliczany wg następującej skali:

 

Podstawa obliczenia podatku (w zł)

Podatek wynosi

Ponad

do

 

37.024

19% podstawy obliczenia minus kwota 530 zł 08 gr.

37.024

74.048

6.504 zł 48 gr. + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł

74.048

 

17.611 zł 68 gr. + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

 

 

Z powyższej skali wynika, że opodatkowaniu podlegały dochody powyżej 2.789,68 zł, zaś podatek będzie ulegać zmniejszeniu o 530,08 zł.

 

Jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu, to wynosiły one:

·        dla pracujących na jednym etacie - 99,96 zł miesięcznie i 1.199,52 zł rocznie;

·        dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania - 124,95 zł miesięcznie i 1.499,40 zł rocznie;

·        dla wieloetatowców pracujących poza stałym miejscem zamieszkania - łącznie maksimum 2.249,21 zł rocznie;

·        koszty uzyskania przychodów dla menadżerów, członków zarządów, komisji rewizyjnych, innych organów stanowiących osób prawnych w wysokości 99,96 zł miesięcznie i nie więcej niż 1.199,52 zł rocznie.

 

Informujemy, że kwota należności z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą nie będącą pracownikiem zleceniodawcy, od której pobiera się 20% zryczałtowany podatek bez kosztów uzyskania przychodu wynosiła 146,- zł (Dz. U. Nr 2000 z 2002 r.).

 

Jeżeli chodzi o ulgi od podatku za 2003 r. wymienić należy:

 

·        duża ulga budowlana dla kontynuujących inwestycje przed 01 stycznia 2001 r. w wysokości - 19% poniesionych wydatków, nie więcej jak 39.500,- zł;

·        kontynuujący oszczędzanie w kasie mieszkaniowej będą mogli odliczyć 11.340,- zł;

·        na zakup działki z tytułu praw nabytych - 19% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni 350m2 i ceny nabycia 1m2 działki;

·        19% wydatków na remont i modernizację (w latach 2003 ÷ 2005):

-          budynku mieszkalnego oraz na wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej - 5.670,- zł co odpowiada wydatkowi: 29.842,10 zł;

-          na remont mieszkania - 4.725,- zł, co odpowiada wydatkowi 24.868,42 zł;

-          jeżeli jednocześnie remontuje się i modernizuje instalację gazową, urządzenia eksplozymetryczne lub urządzenia gazowe - 945,- zł, wydatek 4.973,68 zł.

Minimalna kwota wydatków na remont i modernizację wynosi - 567,- zł.

·        na dojazdy dzieci do szkół zamiejscowych podstawowych, zawodowych i średnich - 19% faktycznie poniesionych wydatków;

·        na własne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika - 19% poniesionych wydatków, nie więcej jak - 433,20 zł, wydatek 2.280,- zł (dotyczy zatrudnionych na umowę o pracę);

·        na odpłatne studia wyższe - 19% poniesionych wydatków, nie więcej jak 760,- zł, wydatek 4.000,- zł (przysługuje zarówno samemu studiującemu, jeżeli nie przekroczył 35 lat, jak i podatnikowi na utrzymaniu którego pozostaje osoba studiująca – do 25 lat).

 

Od dochodu (w ryczałcie od przychodu) za 2003 r. odliczyć można:

 

·        z racji darowizn - 15% lub 10%, w zależności od celu darowizny, nie więcej niż 15% rocznego dochodu podatnika (w przypadku darowizn pieniężnych, w tym wpłat na komitet rodzicielski podobnie jak w 2002 r. należy wylegitymować się dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego);

·        na budowę domów z mieszkaniami na wynajem 189.000,- zł x liczba mieszkań (dla kontynuujących inwestycje rozpoczęte przed 01 stycznia 2001 r.);

·        odsetki zapłacone w danym roku przypadające od kwoty kredytu nie przekraczającego 189.000,- zł (w przypadku ukończenia inwestycji w 2003 r.);

·        składki ZUS za własne ubezpieczenie i osób współpracujących, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu;

·        na rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym na:

-          opłacenie przewodników dla osób niewidomych z I i II grupą inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - 2.280,- zł;

-          używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub własność podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną I lub II grupy inwalidztwa albo dziecko do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - 2.280,- zł.

·        utrzymanie psów przewodników przez osoby niewidome - 2.280,- zł;

·        na leki dla osób niepełnosprawnych w wysokości różnicy między wydatkiem a kwotą 152,- zł.

 

Natomiast wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności, na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych do rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych – nie są limitowane.

 

Pragniemy jeszcze przypomnieć, że od 01 stycznia 2001 r.:

·        została zniesiona ulga na budowę domu z mieszkaniami na wynajem. Jeżeli jednak wydatki zostały poniesione przed 01 stycznia 2001 r. i nadal są kontynuowane mogą być odliczone do 31 grudnia 2003 r.;

·        tzw. „duża” ulga budowlana będzie przysługiwała aż do wyczerpania, o ile wydatki zostały poniesione przed 01 stycznia 2001 r. i nadal będą kontynuowane;

·        w przypadku, gdy inwestycja została rozpoczęta po 01 stycznia 2001 r. ulga będzie przysługiwała do 31 grudnia 2004 r.;

·        podatnicy, którzy kontynuują inwestycję budowlaną rozpoczętą w latach 1992 ÷ 1996 do czasu odbioru inwestycji poniesione wydatki odliczają od dochodu.

 

 

Sprawy z dziedziny  BHP

 

W bieżącym roku pojawiły się nowe przepisy prawne dotyczące :

1) Dziennik Ustaw Nr 107 z 2003 r.- zawarto przepis dotyczący   prac prowadzonych

     w pomieszczeniach, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem, a więc

     prace spawalnicze, malarnie i lakiernie. Nakłada on obowiązek obliczenia stref

     pożarowych i sporządzenia kart zagrożenia wybuchowego.

2) Dziennik Ustaw 182 poz. 1783  z 2003 r. wprowadza nowy wzór protokołu

    wypadku przy pracy.

3) obowiązuję na podstawie Kodeksu Pracy obowiązek sporządzania kart zagrożenia

    stanowiskowego dla każdego typu stanowiska pracy w zakładzie.

4) Serwis z dziedziny BHP dla mikroprzedsiębiorstw -    www.mikrofirmabhp.pl  

     Wejść można  na  tę stronę można również z linku www.ciop.pl lub

     www.motoryzacja.home.pl  

    Strona ta zawiera pełne informacje o wszystkich przepisach bhp , o kalendarzu  

    czynności jaki pracodawca ma w związku z bhp obowiązek wykonać, zawiera ona

    wzory druków i  sprawozdań oraz instrukcje o sposobie ich wypełniania. Strona

    powstała przy  współudziale Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. 

 

 

NOWE DRUKI ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO W VAT

 

W Dz.U. Nr 152 poz. 1476 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 26.06.2003 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Nowe druki obowiązują od dnia 1 września 2003 r.

 

Jednocześnie w rozporządzeniu tym określono, że tymczasowym numerem identyfikacyjnym jest:

·        dla osób fizycznych będących podatnikami podatku VAT lub podatku akcyzowego – numer ewidencyjnay PESEL

·        dla pozostałych podatników podatku VAT lub podatku akcyzowego – statystyczny numer identyfikacyjny REGON.

 

 

NOWE ZWOLNIENIE W PODATKU VAT

 

Z dniem 1 września 2003 r. zwolniono z podatku VAT  darowizny sprzętu komputerowego oraz świadczenia usług bez pobrania należności (udzielanie licencji, upoważnienie do korzystania z licencji, przeniesienie autorskiego prawa majątkowego – w odniesieniu do programów komputerowych) na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Do tej pory zwolnione od VAT były darowizny na rzecz publicznych szkół i zakładów opieki zdrowotnej, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek oświatowych, a także instytucji kultury i instytucji filmu. Nowe przepisy zostały wprowadzone rozporządzeniem MF z 27.08.2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 152 poz. 1483).

 

 

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

Na podstawie delegacji zawartej w art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów 26.08.2003 r. wydał rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152 poz. 1475), które weszło w życie 1 września 2003 r. Zastąpiło ono poprzednio obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie MF z 15.12.2000 r. (Dz.U. Nr 116 poz. 1222 z póź.zm.).

 

Celem rozporządzenia było dostosowanie przepisów aktu wykonawczego do wymogów ordynacji podatkowej, zmienionej ustawą z 27.06.2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. Nr 137 poz. 1302). W związku z tym, że powołaną ustawą dokonano zmiany powodującej zastąpienie urzędu skarbowego jako organu podatkowego przez naczelnika urzędu skarbowego, przepisy rozporządzenia dostosowane zostały do nomenklatury powołanej ustawy.

 

 

NOWE ZASADY PRZEKAZYWANIA ZALICZEK NA PODATEK DO URZĘDÓW SKARBOWYCH

 

Ustawą z 27.06.2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. Nr 137 poz. 1302) – uregulowano sprawę dotyczącą właściwości urzędów skarbowych.

 

Do 31.08.br płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązani byli przekazywać  kwoty pobranych zaliczek na podatek, należne od pracowników na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika. Jeżeli płatnik nie był osobą fizyczną – według siedziby płatnika, a jeśli płatnik nie posiadał siedziby - według miejsca prowadzenia działalności. Płatnicy zleceniodawcy, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywali natomiast kwoty pobranych zaliczek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika, a w przypadku braku siedziby – według miejsca zamieszkania  płatnika. Rozbieżności dotyczące właściwości urzędu skarbowego w zakresie płatności zaliczek od umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło utrudniały i komplikowały wykonywanie obowiązków przez płatników.

 

Ustawa o utworzeniu Wojewódzkich kolegiów Skarbowych ujednoliciła te regulacje. Niezależnie zatem od tego, czy zaliczka na podatek dochodowy będzie odprowadzana od umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło – od 1 września 2003 r. płatnik będący osobą fizyczną musi przekazać ją na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca swojego zamieszkania, a gdy nie jest osobą fizyczną – na rachunek  urzędu skarbowego właściwego według siedziby,  przypadku zaś gdy nie ma siedziby – według miejsca wykonywania działalności.

 

Przy omawianiu zmian, jakie wprowadziła wymieniona wyżej ustawa nie sposób także pominąć, że wywiadowi skarbowemu przyznano uprawnienia podobne do przewidzianych dla policji. Pracownicy wywiadu mają min. prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w miejscach publicznych.

 

 

DOTACJE Z FUNDUSZU PHARE A SKŁADKI ZUS

 

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się również dotacje, subwencje, dopłaty i inne  nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. W związku z tym dotacje otrzymywane z funduszy PHARE są przychodem z działalności gospodarczej.

 

Przychody te zwolnione są z podatku dochodowego na podstawie  z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  W myśl przepisów  wolne od podatku są min. dochody otrzymane przez podatnika, pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji UE i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub  agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków dokonywane jest za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

 

Przedsiębiorcy otrzymujący dotacje z funduszy PHARE muszą więc pamiętać, że zgodnie z:

·        art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot składek zapłaconych bezpośrednio na własne ubezpieczenie społeczne oraz osób współpracujących, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Odliczenie to nie dotyczy jednakże składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21 ustawy,

·        art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy podatek dochodowy ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podatnika i osób współpracujących, ale obniżenie to nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21 ustawy.

 

W związku z powyższym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód wolny od podatku – w tej sytuacji dotacja z funduszu PHARE – nie mogą stanowić podstawy do obniżenia dochodu i podatku.

 

Należy podkreślić, że jeśli podatnik uzyskuje dochody wolne od podatku dochodowego i opodatkowane – może pomniejszyć podstawę opodatkowania i podatek o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne proporcjonalnie tj. według procentowego udziału dochodu zwolnionego w dochodzie opodatkowanym podatkiem dochodowym.

 

Jednocześnie wydatki (koszty) sfinansowane bezpośrednio z ww. źródeł nie są dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu. Również amortyzacja zakupionych z tych pieniędzy środków trwałych nie jest kosztem w części, w jakiej zostały sfinansowane dotacją (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

 

ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMOWY-ZLECENIA PO WYREJESTROWANIU Z UBEZPIECZEŃ

 

W przypadku gdy umowa-zlecenia została zawarta np. od dnia 1 do 20 danego miesiąca i osoba wykonująca zlecenie została zgłoszona do ubezpieczeń z kodem 0411XX, a następnie wypłata wynagrodzenia jest dokonywana po wyrejestrowaniu ubezpieczonego, ale w tym samym miesiącu, składki należy wykazać w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA składanym za ten miesiąc z kodem 04 11 XX.

 

W sytuacji gdy wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu – po wyrejestrowaniu ubezpieczonego – a więc w miesiącu, w którym osoba ta nie podlega ani jednego dnia ubezpieczeniom, wynagrodzenie powinno być rozliczone w raporcie ZUS RCA z kodem 50 00 XX. Natomiast za miesiąc, w którym umowa była wykonywana, a ubezpieczony nie otrzymał wynagrodzenia, płatnik powinien złożyć raport ZUS RCA z kodem 04 11 XX z zerową podstawą wymiaru i zerową kwotą składek.

 

PODSTAWOWE LIMITY NA 2004 ROK

 

1.      Podatek VAT -  limit obrotu po przekroczeniu którego podatnik traci prawo do zwolnienia z podatku VAT na 2004 r. wynosi – 45.700 zł. (10 tys. EURO przeliczone wg kursu z dnia 1.10.br. tj. 4,5685 zł Tabela Kursów Nr 191/ A/NBP/2003 r. po zaokrągleniu do 100 zł). Kwota ta zgodnie z art. 14 ust. 11 pkt 1 będzie podana przez Ministra Finansów w rozporządzeniu.

 

2.      Podatkowa księga przychodów i rozchodów      - limit przychodów uprawniający do tej formy opodatkowania na 2004 r. wynosi – 3.714.800 zł  (800 tys. EURO przeliczone wg kursu z dnia 30.09.br tj. 4,6435 zł  Tabela Kursów Nr 190/A/NBP/2003).

 

3.      Ryczałt ewidencjonowany    - limit  przychodów uprawniający do tej formy opodatkowania na 2004 r. wynosi - 1.142.125 zł (250 tys. EURO przeliczone wg kursu z dnia 1.10.2003 r.  tj.  4,5685 zł Tabela kursów Nr 191/A/NBP/2003).

 

 

WAŻNE WYROKI SĄDU

 

1.      Zwolnieniu z podatku VAT podlega sprzedaż towaru używanego gdy dokona jej użytkownik towaru. W odniesieniu do rzeczy ruchomych termin półroczny biegnie od momentu ich nabycia przez użytkowania. (Wyrok NSA z 13.05.1999 sygn. akt S.A./Sz 992/98).

 

2.      W odniesieniu do rzeczy ruchomych termin półroczny biegnie od momentu nabycia rzeczy przez podatnika. Przy czym termin ten odnosi się do każdorazowego nabycia towaru. Podatnik może nabyć rzecz jako używaną ponad sześć miesięcy u sprzedawcy, a następnie dokonać jej sprzedaży po upływie krótszym od sześciu miesięcy, ale sprzedaż w takim wypadku będzie opodatkowana (Wyrok NSA z 21.01.2000 r. sygn. akt I S.A./Gd 1034/98).

 

3.      Użytkownikiem dokonującym sprzedaży jest jedynie taki jego właściciel, który w momencie sprzedaży korzysta z towaru w ten sposób, że faktycznie używa go, a nie tylko pobiera pożytki cywilne z tego towaru (Wyrok NSA z 10.11.1999 r. sygn. akt I S.A./Wr 1697/99).

 

4.      Rozliczenie podatku naliczonego związane jest bezwzględnie ze złożeniem deklaracji w ustawowym terminie (Wyrok NSA z 6.12.2002 r. sygn. akt III S.A. 1165/01).

 

5.      Odbiór dokumentu celnego (SAD) przez agenta celnego nie oznacza otrzymania dokumentu celnego w rozumieniu art. 19 ust. 3 ustawy o VAT, który stanowi min., że odliczenie VAT importowego może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu, w którym podatnik otrzymał dokument celny i nie później niż w miesiącu następnym (Wyrok NSA z 10.06.2003 r. sygn. akt III S.A. 2827/01).

 

6.      W przypadku wykonania usługi z materiałów dostarczonych (zakupionych) przez wykonawcę – obrót, stanowiący podstawę opodatkowania usługi – obejmuje także należność za wykorzystywane materiały. Opodatkowanie następuje według stawki przewidzianej dla wykonania usługi. (Wyrok NSA z 28.03.2003 r. sygn. akt III S.A. 2029/01).

 

INFORMACJE RÓŻNE

 

1.      Najniższe wynagrodzenie za pracę w 2004 roku - Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 roku. Od 1 stycznia 2004 r. wynosić ono będzie -  824 zł.

 

2.      Od dnia 25 września 2003 r. odsetki ustawowe ulegają obniżeniu z 13% do 12,25%.

 

3.      W Dz.U. Nr 164 poz. 1586 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.09.2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS.  Nowy druk dokumentu płatniczego składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obowiązuje od dnia 1 kwietnia  2004 r.