Nowe ustawy ubezpieczeniowe i regulacje rynku motoryzacyjnego w związku z wejściem do Unii Europejskiej”-  

Szkolenie dla  Pracowników Serwisu Motoryzacyjnego oraz wszystkich firm powiązanych

z ubezpieczeniami  do Kontaktu z towarzystwem ubezpieczeń i z Klientem          

 

Mamy przyjemność zaprosić Pana/Panią na  jednodniowe warsztaty poświęcone nowej ustawie ubezpieczeniowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. i regulacjom prawnym dotyczących rynku motoryzacyjnego – dyrektywa GVO – zacznie działać w Polsce po 1 maja 2004 r.

 

Warsztaty poprowadzi znany ekspert do spraw techniki motoryzacyjnej i ubezpieczeń komunikacyjnych, autor artykułów do Gazety Ubezpieczeniowej i Giełdy Samochodowej, autor książki  „Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych” -  Pan ANDRZEJ MAKOWSKI

 

„Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych”  nowa edycja książki zawierająca aktualne zmiany przepisów ubezpieczeniowych -  dostępna będzie na szkoleniu

 

Celem warsztatów jest przygotowanie przedsiębiorców i pracowników warsztatów do nowych zasad, jakimi będzie się kierował rynek motoryzacyjny, a w szczególności rynek ubezpieczeniowy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych: najważniejsze zmiany funkcjonowania rynku ubezpieczeń, w tym komunikacyjnych, problemy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych: opóźnienie i zwłoka ubezpieczyciela w wypłacie odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, realizacja obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych a orzeczenie organów wymiaru sprawiedliwości, pojęcie szkody częściowej i szkody całkowitej według orzecznictwa sądowego, zagadnienie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z przywróceniem uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego, podatek VAT jako element szkody, uwolnienie cen części zamiennych i wpływ tego zagadnienia na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, stawka za roboczogodzinę jako element kształtowania dochodu warsztatu naprawczego.

 

Termin warsztatów: 24 luty 2004 r. /wtorek/  i 9 marzec 2004 r. /wtorek/

Cena szkolenia: 100,00 zł - dla członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

                            200,00 zł - dla pozostałych firm /rabat przy uczestnictwie co najmniej 2

     pracowników z firmy/

Czas szkolenia:  godz. 10.00 – 17.00

Miejsce szkolenia: Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Podwale 13 / I piętro sala 117/

Koszt szkolenia obejmuje: 7 godzin wykładów, materiały szkoleniowe ze wzorami pism, lunch, przerwy kawowe. Uczestnik szkolenia otrzymuje „Zaświadczenie o Ukończeniu Szkolenia”.

 

Zgłoszenia przyjmowane są  faxem w kolejności nadejścia; zgłoszenie jest zobowiązaniem do pokrycia kosztów uczestnictwa.

Formularz potwierdzający uczestnictwo w załączeniu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Kierownik Biura Cechu

Beata Półtorak